Documentació

Eleccions Junta Permament Secció d’Arqueologia 2018

  • Calendari i funcionament del procés electoral
  • Llistat definitiu d’integrants del cens electoral de la Secció d’ArqueologiA
  • Candidatures. Llistat definitiu
  • Papereta de vot
  • Acta de Constitució de la Mesa Electoral
  • Acta d’escrutini de les eleccions
  • Acta de constitució de la nova Junta Permament de la Secció d’Arqueologia

Reglaments

Requisits i formes d’accés

Obligatorietat de col·legiació

Professionals

Documents elaborats per la Secció

 

Eleccions Junta Permament Secció d’Arqueologia 2015

Arxiu Històric Eleccions Junta Permament Secció d’Arqueologia