VI Jornades d'Arqueologia

Formentera, 26 a 28 de setembre de 2014. Publicades el 2015.

00. PORTADA, SUMARI, PRESENTACIÓ I PRÒLEG01. LOS ENTERRAMIENTOS PROTOHISTÓRICOS EN CAL DE LAS ISLAS BALEARES: CREMACIÓN O INHUMACIÓN? Mark Van Strydonck, Louise Decq, Tess Van den Brande, Mathieu Boudin, Damià Ramis, Herlinde Borms, Guy De Mulder02. EVOLUCIÓ DE LES COMUNITATS PREHISTÒRIQUES I PROTOHISTÒRIQUES I TRANSFORMACIÓ DELPAISATGE AL NORD-EST DE L’ILLA DE MALLORCA. PROJECTE D’ESTUDI I RESULTATS PRELIMINARS. Jordi Hernández-Gasch, Marc Llobera, Antoni Puig Palerm03. MENORCA TALAIÒTICA. CANDIDATA A PATRIMONI MUNDIAL. Joana Gual, Simon Gornés04. LA COVA DES FUM (LA MOLA, FORMENTERA). DEL DESCOBRIMENT A LA INDIFERÈNCIA: INVESTIGACIONS A UN JACIMENT OBLIDAT. Ricard Marlasca, Josep Mª López Garí05. RESULTATS PRELIMINARS DE LA INTERVENCIÓ A L’ESPAI ENTORN DEL TALAIOT QUADRAT DE S’HOSPITALET VELL (MANACOR, MALLORCA). Magdalena Salas, Damià Ramis06. ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA CERÁMICA DEPOSITADA EN EL ÁMBITO FUNERARIO DEL TURRIFORME ESCALONADO DE SON FERRER (s.VI a.C.). Manuel Calvo Trias, Jaume García Rosselló, Daniel Albero Santacreu07. APROXIMACIÓN A LA EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS VEGETALES EN CAP DE BARBARIA II: RESULTADOS PRELIMINARES. López-Dóriga, I., Picornell, Ll.,Camarós, E., Cueto, M.,Teira, L., Sureda, P.08. ELS INICIS DE LA METAL·LURGIA A LES ILLES BALEARS: EINES, OBJECTES O MAGIA?. Salvà Simonet Bartomeu09. LES EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES AL PATI DAVANTER DEL CERCLE 7 DE TORRE D’EN GALMÉS (MENORCA). Martí Carbonell, Borja Corral, Antoni Ferrer, Carmen Lara, Joaquin Pons, Irene Riudavets, Carlos de Salort.10. ¿QUÉ ALTURA TENÍA LA TAULA DE TORRE D’EN GALMÉS? Vicente Ibáñez Orts11. ES ROSSELLS: AHIR I AVUI. Bartomeu Salvà Simonet, Christoph Rhinne, Dario Weiss, Paloma Salvador, Alejandra Galmés, Javier Rivas, Xisco Bergas, Rafel Font, Celia González, Marion Déprez.12. ANÁLISIS DE ELEMENTOS DECORATIVOS EN CERÁMICAS POSTALAYÓTICAS DE MALLORCA. Dario Weiss, Daniel Albero Santacreu13. SOBRE UN POSIBLE SANTUARIO CON ELEMENTOS FENICIOS EN EL CENTRO GEOGRÁFICO DE MENORCA: MONTE TORO. Joan C. de Nicolás Mascaró14. EL YACIMIENTO PÚNICO-EBUSITANO DE SA GALERA (CAN PASTILLA -PALMA). Ramón Martin Gordón, Jorge Argüello Menéndez, Silvia Jovani Martin15. POZO Y JARRA FUNERARIA EN EL ISLOTE DE SA GALERA (CAN PASTILLA – PALMA). Ramón Martin Gordón, Jorge Argüello Menéndez16. ESTUDIO GEOARQUEOLÓGICO DEL YACIMIENTO DE NA GALERA (MALLORCA ESPAÑA). Mercedes Alvarez Jurado-Figueroa, Pedro A. Robledo Ardila, Agustín Fernández Martínez, Carlos Alvarez Jurado-Figueroa17. TROBALLA DE MINERAL D’ARSÈNIC AL JACIMENT INDÍGENA DEL TURÓ DE LES ABELLES (SANTA PONÇA, CALVIÀ, MALLORCA). Joan Camps Coll (†), Antoni Vallespir Bonet18. UNA FOSSA D’ INHUMACIÓ ARCAICA A LA NECRÓPOLIS DEL PUIG DES MOLINS (EIVISSA). Jordi H. Fernández, Ana Mezquida, Benjamí Costa19. CULTURAS ARQUITECTÓNICAS PÚNICAS. MENORCA COMO LABORATORIO DE ANÁLISIS. Fernando Prados Martínez, Helena Jiménez Vialás, Joan C. de Nicolás Mascaró, José Javier Martínez García, Octavio Torres Gomariz20. MATERIALS ROMANS DES VELAR DES CUÏTOR (SENCELLES, MALLORCA). RESULTATS D’UNA EXCAVACIÓ PREVENTIVA. Josep Avellà Lliteras21. COMERCIO DE >> de venir << TARRACONENSE EN MENORCA. NUEVAS APORTACIONES DE LA EPIGRAFÍA ANFÓRICA. Joan Carles De Nicolás, Piero Berni, Élise Marlière, Josep Torres Costa22. MATERIALES Y NIVELES DE ÉPOCA ANTIGUA DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA EN LA CASA DE CULTURA, CALLE RAMON LLULL Nº 3 DE PALMA (ISLA DE MALLORCA). María José Rivas Antequera, Mateu Riera Rullan, Damià Ramis Bernad23. PRIMERA APROXIMACIÓ A LA CERÀMICA DE LA VIL·LA ROMANA DE SON SARD (SON SERVERA MALLORCA). Mateu Riera Rullan, Beatriz Palomar Puebla, Francisca Cardona López, Sebastià Munar Llabrés24. UNA APROXIMACIÓN A LA PRAXIS FUNERARIA EN LA EBUSUS DE LOS SIGLOS II A VIII A PARTIR DEL YACIMIENTO DE VÍA PÚNICA 34 Y JOAN PLANELLS 3. Glenda Graziani, Juan José Marí Casanova, Maria Llinàs25. REIVINDICACIÓN DE LOS ANTIGUOS GRABADOS DE LOS HIPOGEOS PREHISTÓRICOS DE MENORCA: DIODORUS, BONITAS, HONORIUS Y LA CUEVA DE LAS CABEZAS DETORO. Joan C.de Nicolás Mascaró, Vicente Ibáñez Orts, Pere Arnau, Mónica Zubillaga.26. NOVETATS I REVISIONS DE INSCRIPCIONS ROMANES DE LES ILES BALEARS. Marc Mayer27. GLI SPECCHIETTI PLUMBEI DELLE ISOLE BALEARI. Giulia Baratta28. CRANIAL VARIATION OF THE IBIZAN POPULATIONS. Elena F. Kranioti, Julieta G. García-Donas, Helen Langstaff. Edinburgh Unit for Forensic Anthropology, SHCA, University of Edinburgh29. VÍA PÚNICA 34 AND JOAN PLANELLS: DEMOGRAPHIC STUDYOF TWO CEMETERYPOPULATIONS FROM IBIZA. Julieta G. García-Donas30. NOVES ACTUACIONS ARQUEOLÒGIQUES AL PORT DE PORTO CRISTO. RESULTATS DE LA CAMPANYA DE PROSPECCIÓ I SONDEJOS SUBAQUÀTICS DEL 2012. Sebastià Munar, Albert Martín, Mateu Riera Rullan, Joan Santolària31. LA CRISIS DEL SIGLO III Y LAS ISLAS BALEARES. Isabel Busquets Porcel, José Miguel Rosselló Esteve32. LOS OFICIALES BIZANTINOS EN LAS ISLAS. José Miguel Rosselló Esteve33. EL VIDRIO DE ÈPOCA ANDALUSÍ: PROBLEMÁTICA Y BASES PARA SU ESTUDIO EN LAS BALEARS. Miquel Àngel Capellà Galmés, M. Magdalena Riera Frau34. SETTLEMENT OF IBIZA, SPAIN: FROM ROME TO ISLAM – THE BIOLOGICAL EVIDENCE FROM THE DENTITION. Girdwood, L.K.; Langstaff, H.; Kranioti, E.F. – The University of Edinburgh35. UNA INSCRIPCIÓN ÁRABE SOBRE EL ASA DE UN ÁNFORA TARDOANTIGUA HALLADA EN FORMENTERA. Antoni Ferrer Abárzuza, Glenda Graziani, Virgilio Martínez Enamorado.36. PRIMERS RESULTATS DE L’ACTUACIÓ ARQUEOLÒGICA SUBAQUÀTICA PREVENTIVA SUBSIDIÀRIA DEL PROJECTE DE DRAGAT A LA ZONA PRÒXIMA A LA BASE NAVAL I COS NOU DEL PORT DE MAÓ. Sebastià Munar, Joan Santolaria, Montserrat Anglada37. PROYECTO ARQUEOLÓGICO EN ISLA DEL REY. Amalia Pérez-Juez, Ricardo Elia, Paul Goldberg, Alexander Smith38. RESULTATS DEL SEGUIMENT I DE L’EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA D’URGÈNCIA PORTATS A TERME A L’ESGLÈSIA DE SANTA MARIA DE MAÓ. Antoni Ferrer Rotger, Montserrat Anglada Fontestad39. ELS AMICS DELS CLOSSOS DE CAN GAIÀ, UNA VESSANT SOCIAL EN LA PROTECCIÓ I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI. Miquel Angel Vicens i Siquier, Pere Bennàssar Bennàssar, Bartomeu Salvà i Simonet40. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA EL ESTUDIO DE MARCAS DE CANTERO A PARTIR DE LA INVESTIGACIÓN EN EL BALUARD DEL PRINCEP (PALMA, MALLORCA). Antonia Martínez Ortega41. APROXIMACIÓ A LES ESTRATÈGIES DE CATALOGACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS ARQUEOLÒGICS A MALLORCA. Raquel Barceló Expósito42. LA CONSERVACIÓ PREVENTIVA DE BÉNS MOBLES EN INTERVENCIOS ARQUEOLÒGIQUES TERRESTRES. PRIMERS AUXILIS. Laia Fernández Berengué. Helena Jiménez Barrero43. PRIMERES TASQUES DE CONSOLIDACIÓ AL POBLAT DE CAP DE BARBARIA II (FORMENTERA). LES ACTUACIONS A L’ÀMBIT 9. Sureda, P., Camarós, E., Cueto, M., Teira, L., Munar, M., Burgaya, B. University of Edinburgh44. INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN EL YACIMIENTO DEL ISLOTE DE SA GALERA. Silvia Jovani Martin