V Jornades d'Arqueologia

Palma, 28 a 30 de setembre de 2012. Publicades el 2013. Edicions Documenta Balear

00. PORTADA, SUMARI, PRESENTACIÓ I PRÒLEG01. REDESCOBRINT CAP DE BARBARIA II (FORMENTERA). RESULTATS DE LA 6ª CAMPANYA D’EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES. Pau Sureda, Maria Bofill, Edgard Camarós, Marián Cueto, Xavier Gonzalo, Dioscórides Marín, Alba Masclans, Adriana Molina, Esteban Álvarez02. PRODUCCIÓ CERÀMICA A LES PITIÜSES A INICIS DEL II MIL·LENI BC: LA COVA DES RIUETS (FORMENTERA). Ricard Marlasca Martín, Josep M. López Garí, Màrius Vendrell, Lorena Merino03. L’EXPLOTACIÓ DELS RECURSOS ANIMALS A LES PITIÜSES A INICIS DEL SEGON MIL·LENNI CAL BC: UN TRET DIFERENCIAL? Josep Maria López Garí, Ricard Marlasca, Miguel McMinn, Damià Ramis04. ES BARRANC DE SA TRAMUNTANA, UN YACIMIENTO PREHISTÓRICO EN LA COSTA NORTE DE MENORCA. María Isidro, Fernando Contreras05. RESULTATS PRELIMINAR DEL PROJECTE ENTRE ILLES: EL CAS DELS JACIMENTS DE SA FERRADURA (MANACOR) I CALA MORELL (CIUTADELLA). Montserrat Anglada, Antoni Ferrer, Damià Ramis, Magdalena Salas06. LOS ASENTAMIENTOS COSTEROS DE MENORCA: EL CASO DE ES CASTELLET (CALESCOVES, ALAIOR). Elena Sánchez López, Mario Gutiérrez Rodríguez, Margarita Orfila Pons07. CONTAMINACIONS DEGUDES A L’ENTERRAMENT I LA GESTIÓ DE CERÀMIQUES PREHISTÒRIQUES DE MALLORCA (c. 1750-50 a. C.). Daniel Albero Santacreu08. NAVETA ALEMANY 1968 – NAVETA ALEMANY 2012. M. Calderón, E. Gloaguen, D. Albero, E. Garcia, M. Calvo09. SES PAÏSSES DE LILLIU: CONSOLIDACIÓ I EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGIQUES 50 ANYS DESPRÉS. Bernat Burgaya, Jordi Hernández-Gasch, Margalida Munar, Antoni Puig10. 14A. CAMPANYA D’EXCAVACIONS A SON FORNÉS (MONTUÏRI, ANY 2011): EL SANTUARI 2. Paula M. Amengual, Albert Forés Gómez, Lara Gelabert Batllori, Sylvia Gili, Jordi Hernández-Gasch, Vicente Lull, Rafael Micó, Cristina Rihuete, Roberto Risch11. EL SANTUARIO DE CALESCOVES (ALAIOR, MENORCA): LA COVA DELS JURATS O ESGLÉSIA. Margarita Orfila, Giulia Baratta, Marc Mayer12. ESTUDIO DE LAS ÁNFORAS DE LA ÁFRICA BIZACENA LOCALIZADAS EN EL FONDO SUBACUÁTICO DEL PUERTO DE SANITJA (ES MERCADAL – MENORCA). Fernando Contreras Rodrigo, Antonio J. Talavera Montes, Pere Massó Bachpol13. ESTUDIO DE LOS MATERIALES PROCEDENTES DE LA NECRÓPOLIS ALTO IMPERIAL DE CAN CORRÓ O DEL MATADERO, DE POLLENTIA (ALCUDIA, MALLORCA). Francisca Cardona López, Sebastiá Munar Llabrés, Margarita Orfila Pons, Antonio Arribas Palau †14. LA TROBALLA D’UNA ÀREA DE NECRÒPOLIS ROMANA AL SUBSÒL DE LES ANTIGUES CASES DE CAN RAMIS A ALCÚDIA. Miquel Àngel Sastre Vanrell, Francisca Cardona López15. UN MODEL 3D PER A LA CIUTAT ROMANA DE POLLENTIA: ARQUITECTURA, TOPOGRAFIA I GEOGRAFIA. Bartomeu Vallori Márquez, Miguel Ángel Cau Ontiveros16. EL JACIMENT ROMÀ DE SON ESPASES: L’ORGANITZACIÓ DE LES ESTRUCTURES. Maria Magdalena Estarellas Ordinas, Josep Merino Santiesteban, Francisca Torres Orell17. LA CERÀMICA DELS HORITZONS FUNDACIONALS DEL LLOC ITÀLIC DE SON ESPASES. PALMA (MALLORCA). Albert López Mullor, Albert Martín Menéndez, Maria Magdalena Estarellas Ordinas, Josep Merino Santiesteban, Francisca Torres Orell18. ELS PRIMERS ROMANS DE PALMA. Francisca Torres Orell, Francisca Cardona López19. LA PRODUCCIÓN DE VINO EN LA ZONA CENTRAL DE LA ISLA DE IBIZA DURANTE LA ANTIGÜEDAD. Juan José Marí Casanova, Glenda Graziani Echávarri20. LA VIL·LA ROMANA DE SON SARD. DADES PRELIMINARS DE LES INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES SUBSIDIÀRIES DE LES OBRES DE MILLORA DE LES CARRETERES MA-4032 I MA-4034 DE SON SERVERA-MALLORCA. Beatriz Palomar Puebla, Francisca Cardona López, Sebastià Munar Llabrés21. APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA CIUDAD ROMANA DE SANISERA (SANITJA – MENORCA). Cristina Bravo Asensio, Fernando Contreras Rodrigo22. CERÁMICA DE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA DE LA CIUDAD ROMANA DE SANISERA (PORT DE SANITJA – MENORCA). Tatiana Valente, Fernando Contreras23. ESTUDIO BIOARQUEOLÓGICO DE LAS NECRÓPOLIS DE SANISERA (SANITJA – MENORCA). Georgina Pacheco, Carmen Olivares, Jo Hurts, Fernando Contreras24. GESTES, RITUALS FUNERARIS I ANÀLISI ANTROPOLÒGIC DELS ENTERRAMENTS DE L’ÀMBIT LATERAL SUD DEL BAPTISTERI I DE L’ÀMBIT A DEL SECTOR SUD DEL CONJUNT PALEOCRISTIÀ DE SON PERETÓ (MANACOR). Llorenç Alapont, Magdalena Sastre, Roger Real25. PERVIVENCIA DE LA COMUNIDAD JUDÍA EN LAS BALEARES DURANTE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA. José Miguel Rosselló Esteve26. PRIMAVERA DE 1230: ANDALUSINS REFUGIATS A LA SERRA DE LLEVANT (MALLORCA). Miquel Barceló, Helena Kirchner, Mateu Riera Rullan27. L’ENTORN ARQUEOLÒGIC D’ALMALLUTX, UNA PROJECCIÓ A ESCALA DE LA SEQÜÈNCIA D’OCUPACIÓ HUMANA DE L’ILLA DE MALLORCA. PRESENTACIÓ I PERSPECTIVES DE FUTUR. Jaume Deyà Miró, Pablo Galera Pérez28. L’ALQUERIA ISLÀMICA DE TORREPETXINA (CIUTADELLA, MENORCA). Helena Kirchner29. ESTUDI DE LES CERÀMIQUES ISLÀMIQUES TROBADES A L’ESTACIÓ ARQUEOLÒGICA DE CORNIA (MAÓ – MENORCA). Lluís Plantalamor Massanet, Jaume Sastre Moll30. INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA SUBACUÁTICA EN EL PECIO DE BOTAFOCH, SUBSIDIARIA DEL PROYECTO DE EXPLANA Y MUELLES COMERCIALES AL ABRIGO DEL DIQUE BOTAFOCH EN EL PUERTO DE EIVISSA (FASE DESARROLLADA ENTRE EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2011 Y EL 20 DE ENERO DE 2012). Sebastià Munar Llabrés, Josué Mata Mora31. ARQUEOLOGIA CONCENTRACIONÀRIA A MALLORCA. EL CAMPAMENT DELS SOLDATS. Antoni Puig Palerm, Tomàs Suau Mayol32. RESULTADOS PRELIMINARES DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA REALIZADA EN LA CASA DE CULTURA, CALLE RAMON LLULL Nº 3 DE PALMA (ISLA DE MALLORCA). María José Rivas Antequera, Mateu Riera Rullan, Damià Ramis Bernad33. RESULTADOS PRELIMINARES DE LAS EXCAVACIONES Y DEL CONTROL ARQUEOLÓGICO DE LAS FASES B y C EN EL BALUARD DEL PRÍNCEP DE PALMA DE MALLORCA. Antonia Martínez Ortega, Mateu Riera Rullan, Damià Ramis Bernad, María José Rivas Antequera, Maria Magdalena Riera Frau34. SEGURIDAD EN EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS. Javier Sáenz Garcés35. PLANIMETRÍA EN “ELS CLOSOS DE CAN GAIÀ”. LA REANUDACIÓN DE UNA COOPERACIÓN. Christoph Rinne, Bartomeu Salvà i Simonet36. LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA AL PROJECTE DE RECUPERACIÓ, CONSOLIDACIÓ I MUSEÏTZACIÓ DEL MONESTIR BIZANTÍ DE L’ILLA DE CABRERA. Josep Ma. Puche Fontanilles37. ESTRATÈGIES DE CONSOLIDACIÓ, RESTAURACIÓ I ADEQUACIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC. EL CAS DEL JACIMENT DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ (2003-2012). Joan Fornés Bisquerra, David Javaloyas Molina, Llorenç Oliver Servera38. PRIMERES ACTUACIONS AL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DEL PUIG FIGUER (ARTÀ). Magdalena Sastre, David Javaloyas, Emmanuelle Gloaguen39. ARQUEOLOGIA I PATRIMONI A SANTANYÍ. Núria Martínez Rengel40. EL FONS ARQUEOLÒGIC DEL MUSEU DE MALLORCA. GESTIÓ DEL MOVIMENT 2008-2012. Rosa Maria Aguiló Fiol, Joana Maria Palou i Sampol41. ARQUEODIGITAL.COM EN LA DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO – ARQUEOLÓGICO DE MALLORCA. Ida Maria Szatkowska, Eneko Gonzalez San Juan42. PROPOSTA DE METODOLOGIA PER A L’ELABORACIÓ DE VALORACIONS ECONÒMIQUES SOBRE EL PATRIMONI HISTÒRIC. Joana M. Gual