IV Jornades d’Arqueologia

Eivissa, 1 i 2 d’octubre de 2010. Publicació: 2012
00 PORTADA, CRÈDITS, PRESENTACIÓ, SUMARI I MANIFEST01. L’EXPLOTACIÓ PREHISTÓRICA DELS RECURSOS CUPRÍFERS D’ILLA DEN COLOM (MAÓ, MENORCA). Bartomeu Llull Estarellas, Laura Perelló Mateo, Mark A. Hunt Ortiz, Damià Perelló i Fiol, Bartomeu Salvà Simonet02. APROXIMACIÓ A LA FAUNA MALACOLÒGICA MARINA EN EL JACIMENT DELS CLOSOS DE CAN GAIÀ. LA NAVETA 1. Miquel Àngel Vicens i Siquier03. RESULTATS PRELIMINARS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL SECTOR OEST DEL JACIMENT DE CORNIA NOU (MAÓ, MENORCA). Antoni Ferrer Rotger, Montserrat Anglada Fontestad i Lluís Plantalamor Massanet04. ESCOBRINT TREPUCÓ: RESTAURACIÓ I REINTERPRETACIÓ DE LA GALERIA I EL BARRI SUD DE MARGARET MURRAY. Elena Sintes Olives i Silvia Villalonga05. SACRIFICIS I OFRENES EN EL SANTUARI DE LA SEGONA EDAT DEL FERRO DEL POBLAT D’ELS ANTIGORS (ILLA DE MALLORCA). Jordi Hernández-Gasch, Carles Velasco Felipe06. EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA TORRE I DEL YACIMIENTO DEL PUIG DE SA MORISCA. Emili Garcia Amengual07. LA UTILIZACIÓN DE ENGOBES EN LAS COMUNIDADES POSTALAYÒTICAS DE LA ZONA DE SANTA PONÇA (MALLORCA). Daniel Albero Santacreu, Jaume García Rosselló, Manel Calvo Trías08. S1. UN EDIFICI SINGULAR EN EL SON FORNÉS D’ÈPOCA CLÀSSICA (SEGLES III A.N.E – I DE N.E.). Paula M. Amengual, Albert Forés Gómez, Lara Gelabert Batllori, Sylvia Gili, Jordi Hernández-Gasch, Vicente Lull, Rafael Micó, Cristina Rihuete, Roberto Risch.09. SOBRE EL SISTEMA DE CIERRE DE LOS HIPOGEOS EN LA NECRÓPOLIS DEL PUIG DES MOLINS (EIVISSA). Jordi H. Fernádez, Ana Mezquida10. LA NECRÓPOLIS RURAL DE CAN PEP DES FERRER. NUEVAS APORTACIONES SOBRE NECRÓPOLIS RURALES EN LA ISLA DE IBIZA. Glenda Graziani, Juan Jose Marí Casanova, Jonathan Castro Orellana11. MATERIALS PÚNICS TROBATS AL LITORAL DE MENORCA. Octavio Pons Machado12. RESULTATS PRELIMINARS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA REALITZADA A L’EDIFICI DEL CARRER SANT MIQUEL Nº 10-12 (PALMA DE MALLORCA). ESTUDI ANTROPOLÒGIC DE DOS ENTERRAMENTS ROMANS. Sebastià Munar Llabrès, Francisca Cardona López13. LES RASSES DE CONREU D’ÈPOCA ANTIGA I EL PATRIMONI HISTORIC ARQUEOLÒGIC A EIVISSA: UN REPTE URGENT. Josep Mª López Garí, Ricard Marlasca Martín14. EXCAVACIÓ I MUSEÏTZACIÓ DEL JACIMENT ARQUEOLÒGIC DE L’ILLOT DELS FRARES (SES SALINES, MALLORCA). CAMPANYES 2009- 2010. Mateu Riera Rullan15. MENSAE RECTANGULARES DE MÁRMOL DE LOS YACIMIENTOS DE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA DE LA ILLA DEL REI Y FORNÀS DE TORELLÓ (MENORCA). Silvia Alcaide González16. EL SECTOR OEST DE SON PERETÓ (MALLORCA) ENTRE ELS SEGLES VI I VIII DC: EVOLUCIÓ HISTÒRICA I FUNCIONAL. Mateu Riera Rullan, Miguel Ángel Cau, Magdalena Salas Burguera17. INTERPRETACIÓ DE LES PRACTIQUES FUNERARIES I ANÀLISI ANTROPOLÒGIC DELS ENTERRAMENTS DEL SECTOR OEST DEL CONJUNT PALEOCRISTIÀ DE SON PERETÓ (MANACOR). Llorenç Alapont, Assumpció Malgosa, Gemma Prats-Muñoz, Roger Real, Magdalena Sastre18. APROXIMACIÓ A LA GESTIÓ DELS RECURSOS FAUNÍSTICS DEL SECTOR OEST DE SON PERETÓ (MANACOR) ENTRE ELS SEGLES VI I VIII DC. Alexandre Valenzuela, Damià Ramis19. ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE L’EXTENSIÓ I CRONOLOGIA DE L’ARS PURPURARIA A EBUSUS. Benjamí Costa, Carmen Alfaro20. LA EXPOSICIÓN MONOGRÁFICA “MANURQA”. PROYECTO DIDÁCTICO DE BOSTON UNIVERSITY SOBRE LA EXCAVACIÓN DE UNA ESTRUCTURA ANDALUSÍ EN TORRE D’EN GALMÉS. Amalia Pérez-Juez Gil21. SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC EN EL CENTRE DE MANACOR. EVIDÈNCIES DE LA TRAMA URBANA DES D’ÈPOCA ISLÀMICA Antonio Micol Argudo, Magdalena Salas Burguera22. PROJECTE JAUME IV – CAMPANYA 2008. Helena Inglada, Maria Llinàs23. RESULTADOS DEL CONTROL ARQUEOLÓGICO EN EL BALUARD DEL PRÍNCEP DE LA MURALLA RENACENTISTA DE PALMA DE MALLORCA. Antonia Martínez, Mateu Riera Rullan, Damià Ramis, María José Rivas24. LA PRESÓ DE LA CASA CONSISTORIAL DE FELANITX: DE L’ARQUEOLOGIA DE SALVAMENT A LA POSADA EN VALOR DEL PATRIMONI HISTÒRIC. Llorenç Oliver, Jaume Deyà, Magdalena Sastre25. ARQUEOLOGIA VERTICAL I EVOLUCIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA TORRE DEL PALAU DE MANACOR. Magdalena Salas Burguera i Joan Pascual Femenias26. L’ARQUEOLOGIA I L’ESTUDI D’EDIFICIS. Antoni Ferrer Abárzuza27. ELS CLOSOS DE CAN GAIÀ. UN JACIMENT PREHISTÒRIC AL SEGLE XXI. Joan Fornés Bisquerra, David Javaloyas Molina, Llorenç Oliver Servera, Tomeu Salvà Simonet28. ARQUEOLOGIA I PÚBLIC A MALLORCA, UNA TRISTA HISTÒRIA. REFLEXIONS A PARTIR D’UNA INTERVENCIÓ A SON CORRÓ. David Javaloyas, Magdalena Sastre, Llorenç Oliver, Emmanuelle Gloaguen29. ESTRATEGIAS Y ACCIONES EN EL DESARROLLO DEL PARQUE ARQUEOLÓGICO DEL PUIG DE SA MORISCA (CALVIÀ). Calvo, Manel; Albero, Daniel; Calderón, Maria; Gloaguen, Emmanuelle30. PROSPECCIONES GEOFÍSICAS EN “ELS CLOSOS DE CAN GAIÀ” (FELANITX, MALLORCA). Christoph Rinne, Bartomeu Salvà31. L’ÚS DEL GEORADAR EN LA GESTIÓ DEL PATRIMONI ARQUEOLÒGIC. L’EXEMPLE DEL PROJECTE DE RECUPERACIO I PEATONALITZACIO DEL FRONT COSTANER ENTRE CALA MORLANDA I S’ILLOT – MANACOR. Antonio Ruiz, Helena Inglada32. ELS CLOSOS DE CAN GAIÀ: UN JACIMENT PREHISTÒRIC VIST PER LA PREMSA ACTUAL. Almudena Briones Campos33. CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE CLOSQUES D’ESTRUÇ DECORADES A EIVISSA. Laia Fernández Berengue, Helena Jiménez Barrero, Mónica Roselló Bouso, Teresa Rullán Garau34. NOVES APORTACIONS A LA RESTAURACIÓ DEL VIDRE DEL MUSEU ARQUEOLÒGIC D’EIVISSA. Laia Fernández Berengue, Helena Jiménez Barrero, Mónica Roselló Bouso, Teresa Rullán Garau