II Jornades d’Arqueologia

Felanitx, 16 i 17 de novembre de 2007. Publicació: 2009-2010
01. L’arqueopalinologia i l’antracologia: dues disciplines per al coneixement de les relacions dels humans amb les plantes en el passat. Gabriel Servera Vives, LLorenç Picornell Gelabert02. Les pràctiques funeràries a la necròpolis de Can Martorellet Gabriel Pons i Homar03. L’estat de les estructures navetiformes mallorquines Emili Garcia Amengual04. El coure balear: explotació a la prehistòria? Laura Perelló Mateo, Bartomeu Llull Estarellas, Bartomeu Salvà Simonet05. Análisis arquitectónico de los recintos de taula de la isla de Menorca: significación técnica y simbólica de los parámetros constructivos Daniel Albero Santacreu06. El Talaiot 3 de Son Fornés (Montuïri, Mallorca): dades preliminars Paula Amengual, Marc Ferré, Albert Forés, Vicente Llull, Rafael Micó, Beatriz Palomar, Cristina Rihuete Herrada, Roberto Risch07. El comerç tardoarcaic a les illes Balears: vells problemes, dades recents, nous plantejaments Jordi Hernández i Gasch08. ¿Foceos en el comercio tardoarcaico al norte de Baleares? Víctor M. Guerrero Ayuso09. Canvi tecnològic, disseny ceràmic i simulació virtual: el cas de les àmfores romanes, o la mida és realment tan important? Llorenç Vila Socias10. El port de Portocolom (Illa de Mallorca) durant l’antiguitat tardana Mateu Riera Rullán, Albert Martín i Menéndez11. Demografia i poblament de les illes Balears a l’antiguitat Pau Marimon Ribas12. Ceràmiques amb motius heràldics d’època medieval trobadas a sa Calatrava (Palma) Magdalena Riera i Frau, Francesca Torres Orell, Bartomeu Bestard Cladera13. Intervenció d’urgència al carrer de l’Amargura de Manacor Magdalena Salas Burguera14. Ceci n’est pas un pipe: historias de la arqueología en las Baleares David Javaloyas Molina15. Breu introducció a la història de l’arqueologia subaquàtica a Mallorca i a l’arxipèlag de Cabrera: la creació d’una Carta arqueològica subaquàtica a partir d’un sistema d’informació geogràfica (SIG) Sebastià Munar Llabrés, Miquel À Sastre Vanrell16. Posada en valor del patrimoni arqueològic: la intervenció en el turriforme esglaonat de Son Ferrer (Calvià) Víctor Manuel Calvo Trias, Jaume Garcia, Miquel A. Iglesias Alonso, Elena Juncosa, Margarita Munar, Ignasi Pomar