III Jornades d’Arqueologia

Maó, 3 i 4 d’octubre de 2008. Publicació: 2011
00. Portada, crèdits i índex01. Son Torrella: Assentament ritual calcolític. Jaume Deyà Miró, Josep Ensenyat Alcover02. Concepcions espacials a l’edat del bronze. Els navetiformes: entre l’espai públic i el privat. David Javaloyas Molina, Joan Fornés Bisquerra, Bartomeu Salvà, Simonet, Llorenç Oliver Servera, Gabriel Servera Vives03. Resultats preliminars de la intervenció a la naveta de s’Hopitalet Vell (Manacor, Mallorca). Damià Ramis, Magdalena Salas04. Privatització i diversificació de l’espai domèstic en la societat balear de l’edat del ferro. Jordi Hernández-Gasch05. Coccions de ceràmica obertes en superfície a la prehistòria mallorquina: anàlisi de les ceràmiques procedents del àmbit funerari I del Turriforme Escalonat de Son Ferrer. Jaume García Rosselló, Manuel Calvo Trías, Daniel Albero Santacreu06. Identificació i caracterització d’argiles: una proposta per a l’estudi d’engalbes dins la producció ceràmica. Daniel Albero Santacreu, Jaume Garcia Rosselló07. Una estructura de combustió en el cercle II de Torre d’en Galmés (Alaior- Menorca). Carmen Lara Astiz08. El jaciment de Torre d’en Galmés (Alaior, Menorca). Les intervencions d’Amics del Museu de Menorca: Edifici 1. G. Juan Benejam,, J. Pons Machado09. El jaciment de Torre d’en Galmés (Alaior, Menorca). Les intervencions d’Amics del Museu de Menorca: Cercle 7. A Ferrer Rotger, G. Lara Astiz, C., J. Pons Machado10. Excavaciones en la Casa 2 del yacimiento de Torre d’en Galmés, Alaior: propuestas para el hábitat talayótico. Dra. Amalia Pérez-Juez11. Resultats preliminars de les excavacions al talaiot est de Cornia Nou (Maó). Lluís Plantalamor Massanet, Joaquim Pons Machado, Antoni Ferrer Rotger12. Darreres intervencions a la cala de Binissafúller (Menorca). Xavier Aguelo, Antoni Palomo, Octavi Pons, Carles de Juan13. Primera aproximació al material arqueològic ceràmic trobat a Cala en Busquests (Ciutadella-Menorca). Mateu Riera Rullan, Albert Martín Menéndez, Joan Santaolaria Sarabia, Manuel Izaguirre Lacoste, Aurora Higueras-Milena Castellano, Núria Martínez Rengel, José Manuel Higueras-Milena Castellano, Icíar Alonso Díaz de Alda, Susana Ruiz Aguilar, Antonia Martínez Ortega14. El barrio púnico del Puig de Vila. Nuevos datos de la excavación arqueològica en la calle Ponent nº3. Glenda Graziani Echávarri, Juan José Marí Casanova15. La torre III del Puig de sa Morisca. Avance de las campañas de excavación 2005-2007. Emili Garcia Amengual, Victor Guerrero Ayuso, Manuel Calvo Trias, Jaume Garcia Rosselló, Pilar Garcias Maas116. Descripció dels resultats de la intervenció arqueològica a l’absis de la Catedral de Menorca (Ciutadella, juny de 2006). Maria José Rivas Antequera, Sebastià Munar Llabrés, Margarita Orfila Pons17. La Capilla “Real” de San Agapito (s. XVII-XVIII). Hallazgos arqueológicos en el nº1 de la calle Joan Roman (Dalt Vila). Juan José Marí Casanova, Glenda Graziani Echávarris18. L’aixecament d’una pila baptismal del jaciment de l’antiguitat tardana de Son Peretó (Manacor, Mallorca). Margalida Munar Grimalt, Bernat Burgaya Martínez, Mateu Riera Rullan, Sílvia Alcaide González, Magdalena Salas Burguera, Miguel Ángel Cau Ontiveros19. Restauració, adequació i museïtzació del jaciment arqueològic del Pla de ses Figueres (Illa de Cabrera). Mateu Riera Rullan, Margalida Munar Grimalt, Elena Juncosa Vecchierini, Lavínia Mayer Rodà, Maria Magdalena Riera Frau20. El tractament del patrimoni històric en els plans territorials insulars de les illes Balears. Un anàlisi comparativa. J. Simón Gornés Hachero21. La gestió del patrimoni arqueològic a Menorca: L’exemple de Torren d’en Galmés. M. Cristina Rita22. El món talaiòtic en còmic. Una proposta didàctica del Museu Arqueològic de Son Fornés. Ferré Alemany, Marc, Forés Gómez, Albert23. Deu anys de vigència de la Llei de Patrimoni històric de les Illes Balears. Algunes Propostes de Modificació. Joana M. Gual