Convocatòria de dos borsins de tècnic de Grau Mitjà, a Eivissa i a Menorca