CURS DE DIDACTICA I ARQUEOLOGIA DE LES ILLES BALEARS PER AL PROFESSORAT. Programa i inscripcions.