Informació rellevant per a professionals en relació a la situació originada arrel de l’estat d’alarma decretat