Presentació de la publicació de les actes de les VII Jornades d’Arqueologia de les Illes Balears