Proposta de presentació d’esmenes al Projecte de decret per desplegar la Llei de Museus de Balears