Publicació de les VI Jornades d’arqueologia de les Illes Balears