«Revista MATerialidadeS. Perspectivas actuales en cultura material» editada per la Universitat de les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Baleàrics