24 de juliol: Eleccions a la Junta de la Secció d’Arqueologia