Acord de l’assemblea de la Secció d’Arqueologia de dia 14 de gener de 2013