Curs d’Arqueo-antropologia i arqueologia de la mort. Llocs i horaris